Sleepwet

Referendum

Ja dat klopt. Als u in het buitenland woont is het niet mogelijk digitaal te tekenen via onze site. Als u het referendum wilt steunen zult u zelf via de post een verzoek moeten opsturen. Hier moet namelijk een kopie van uw identiteitsbewijs bij, vandaar dat het niet via ons formulier kan. Zie vraag 2 over hoe u via de post een verzoek kunt sturen.
Als u, in plaats van via ons online formulier, zelfstandig een verzoek tot het referendum wilt indienen, moet u zelf een formulier uitprinten, ondertekenen, en sturen naar de Kiesraad. Het formulier dat geprint moet worden, het postadres en meer informatie vindt u op de site van de kiesraad: referendumovereenwet.nl . Dit formulier moet vervolgens verzonden worden naar het volgende adres:

Kiesraad
Postbus 2700
6401 DE HEERLEN

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen indien u Nederlander bent, 18 jaar of ouder bent op 16-10-2017 en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Één keer. Als u meerdere malen tekent worden al uw ondertekeningen ongeldig verklaard. Tevens is dit strafbaar.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het ondertekenen van een verzoek. Alleen op deze manier kunnen wij voldoen aan de eisen van de Kiesraad. Als u deze gegevens liever niet met ons deelt kunt u ook zelfstandig een verzoek indienen bij de Kiesraad. Zie vraag 2 over hoe dit moet.

Vlak voor 16 oktober kijken we of we in de buurt van 300.000 verzoeken zijn gekomen. Als dat zo is, printen we tijdig alle handtekeningen uit en brengen we ze persoonlijk naar de kiesraad. Ook als we de 300.000 niet halen maar wel in de buurt komen doen we dat, want er zijn misschien ook brieven met handtekeningen direct naar de kiesraad gestuurd. Als de handtekeningen eenmaal zijn ingeleverd, wissen we alle gegevens en handtekeningen in ons bezit.

In de tussentijd worden de handtekeningen en gegevens veilig versleuteld bewaard. Niemand kan erbij, wij zelf ook niet. We ontsleutelen de gegevens pas als we ze gaan printen en dat doen we op een apparaat wat niet op internet is aangesloten. We geven nooit gegevens of handtekeningen door aan andere partijen dan de Kiesraad. Als we het benodigde aantal handtekeningen bij lange na niet halen, vernietigen we de handtekeningen en gegevens natuurlijk ook.

Een uitgebreide privacyverklaring is hier te vinden.

U kunt uw straatnaam inkorten. Informatie over het inkorten van straatnamen kunt u hier vinden.
Het is van belang dat u geen leestekens gebruikt bij het invoeren van uw geboorteplaats. Verder wordt alles geaccepteerd. Wel kunt u pas tekenen zodra u kiesgerechtigd bent.
De geboortedatum moet worden ingevuld volgens het volgende format: DD-MM-JJJJ. Er moeten dus streepjes tussen de cijfers, en er mogen geen spaties of dubbele streepjes staan.
De geboortedatum moet worden ingevuld volgens het volgende format: DD-MM-JJJJ. Er moeten dus streepjes tussen de cijfers, en er mogen geen spaties of dubbele streepjes staan.
Voor een geldige handtekening is t nodig dat deze niet te klein is, dus geen enkel stipje. Als u een computer met muis gebruikt, dan tekent u door de klikken terwijl u de handtekening zet. Let op dat u niet per ongeluk op de “opnieuw” knop klikt. Tekenen op een touchscreen is wellicht makkelijker. Als het zetten van een handtekening echt onmogelijk is, zou u ook het formulier per post kunnen sturen naar de Kiesraad. Hoe dat moet ziet u bij vraag 2.
Vanwege privacyoverwegingen downloaden wij de gegevens pas als we gaan printen. Voor die tijd zijn ze versleuteld en kunnen wij er niet bij. Wij kunnen dus niet (makkelijk) kijken of u al heeft getekend. Het is van belang dat u NIET meer dan een keer een verzoek indient, want dit is strafbaar.
U kunt het formulier ook per post versturen. Zie vraag 2 over hoe dat moet.
U kunt ons mailen op info@sleepwet.nl.